شعبه 1 : تهران ، شمس آباد ،ضلع شمالی غربی میدان ملت ، پلاک 866

شعبه 2 : تهران ، شمس آباد ، ضلع شمالی شرقی میدان ملت ، پلاک 753

شعبه 3 : تهران ،خیابان پیروزی، چهارراه کوکاکولا، مجتمع تجاری کساء، طبقه زیر همکف، پلاک 32